Stretnete nás na festivale Harmónia v Žiline

Festival Harmonia

Obľúbený festival Harmónia je zameraný na zdravý životný štýl a ten je už neodmysliteľne spätý s naturopatickými metódami liečby. Preto ho aj my podporíme našim zastúpením a počas celého jeho trvania vás radi privítame pri našom stánku, kde zodpovieme na vaše otázky alebo dotazy ohľadne spolupráce. 

Spolu s nami sa na festivale bude podieľať aj Slovenská komora homeopatov, ktorá je spoluzakladateľom naturopatickej únie. Prezentovať budeme okrem homeopatie aj ciele a víziu Slovenskej naturopatickej únie, o ktorých bude v piatok rozprávať Oľga Kancírová. 

Tešíme sa na stretnutia s vami!

Leave a Comment: