Princípy naturopatie

Naturopatia sleduje niekoľko kľúčových zásad

Podpora liečivých procesov v organizme


Telo má vlastnú schopnosť udržiavať a obnovovať zdravie. 

Naturopati uľahčujú tento proces hojenia tým, že odstraňujú prekážky liečby a identifikujú liečenie za účelom zlepšenia zdravia podľa svojej odbornosti.

Naturopatia

Naturopatickí terapeuti


Naturopatickí terapeuti identifikujú špecifické slabosti alebo dysfunkcie u svojich klientov a prispôsobujú liečbu na základe individuálnej prezentácie klienta.

Liečbu potrebuje klient ako celok a symptómy alebo ochorenia sú ukazovateľmi nerovnováhy v organizme na všetkých úrovniach. Naturopatickí terapeuti majú záujem o nájdenie a liečbu charakteristických symptómov, ktoré definujú klienta a ktoré definujú chorobu.

Dr William Osler raz povedal: "Je dôležitejšie vedieť, aký pacient má chorobu, než akú chorobu má pacient."

Prevencia


Je omnoho ľahšie a lacnejšie predchádzať ochoreniu ako ochorenie liečiť.

Naturopatickí terapeuti hodnotia subjektívnu aj objektívnu informáciu potrebnú na odhalenie potenciálnych náchylností k budúcim chorobným stavom u svojich klientov.

Môžu s klientom diskutovať o špecifických stratégiách životného štýlu alebo o výživovej doplnkovosti ako prostriedku na prevenciu chorôb.