Iridológia

Asociácia Iridológov Slovenska vznikla dňa 17.04.2013 za účelom združovať profesionálnych iridológov a podporovať rozvoj iridológie/irisdiagnostiky na Slovensku.

Asociácia združuje iridológov, ktorí praktikujú poctivú iridológiu, resp. irisdiagnostiku založenú na dôkladnom štúdiu a výskume. Každý člen asociácie používa vo svojej praxi všetky dostupné prostriedky na celkovú diagnostiku (diagnostiku očného bielka, dúhovky a zreničky) a to fotografickú, osvetľovaciu, optickú a výpočtovú techniku spojenú so špeciálnymi iridologickými mapami a meracími pomôckami.

Asociácia Iridológov Slovenska je garantom, že každý člen asociácie má všetky potrebné znalosti v oblasti iridológie a poskytuje vysoký štandard a kvalitu diagnostiky. Všetci naši členovia majú súčasne znalosti z prírodnej liečby – naturopatie a tiež anatómie a fungovania ľudského tela.

Ľudské oči poskytujú obrovské množstvo informácií o stave organizmu a dejoch, ktoré v ňom prebiehajú. Každá časť oka – bielko, dúhovka, zrenička – majú dôležitú výpovednú hodnotu o stave nášho tela a práve iba spojením diagnostiky všetkých týchto častí – dôkladnou iris analýzou - získavame celkový obraz o človeku.

Irisdiagnostika

Tiež nazývaná iridológia. Je to metóda na diagnostikovanie zdravotného stavu človeka z očí – dúhovky, zreničky, očného bielka. Keď v tele začína proces oslabenia či choroby, naše telo to ihneď signalizuje v podobe znakov a farieb v dúhovke oka. Ak je orgán v tele oslabený, napadnutý, sú nervové zakončenia pri orgáne viac dráždené z dôvodu zmeny chemizmu, elektricity a mechaniky v tkanivách. Tieto impulzy sa prenášajú nervovou sústavou do mozgu a odtiaľ optickým nervom do dúhovky oka, kde sa prejavia ako pokles napätia v dúhovkových vláknách. Dúhovkové vlákna – radiály sa uvoľnia a rozostúpia, čím odkryjú hlbšie vrstvy dúhovky. Tak vznikajú na dúhovke znaky a útvary, vďaka ktorým vieme, čo sa v našom tele deje.

Každý zápal či oslabenie v tele sa zobrazuje aj na očiach, presne na určitých miestach dúhovky, bielka alebo zreničky. Všetky tieto znaky sú presne merateľné, a teda dokázateľné! To znamená, že spĺňajú aj podmienku vedeckého skúmania.

oko

Na očiach sa okrem rôznych anomálií a individuality konkrétneho jedinca zobrazujú najmä:

 • check
  genetika
 • check
  zápalové procesy
 • check
  cievny systém a rizikový faktor cievnych ochorení
 • check
  kondícia jednotlivých orgánov a sústav.