Homeopatia

Slovenská komora homeopatov je profesné združenie homeopatov na Slovensku. Vznikla 15.8.2007 v Bratislave a dnes má už vyše 200 členov, ktorými si profesionálni homeopati a študenti homeopatie.

Cieľom komory je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie na Slovensku, vzdelávacia a publikačná činnosť. Dohliada nad dodržiavaním etického kódexu homeopatov a poskytovaním kvalitných profesionálnych služieb.

SKH je členom Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH, Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH a World Homeopathy Awareness Organisation WHAO.

Homeopatická metóda

Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Jej základným princípom je zákon podobnosti. To znamená, že látka, ktorá vyvolá určité príznaky u zdravého človeka, môže tieto u chorého vyliečiť. Tento princíp sformuloval v roku 1796 Samuel Hahnemann. Cieľom homeopatickej terapie je dosiahnuť trvalé obnovenie zdravia čo najjemnejším a najbezpečnejším spôsobom. 

Homeopatiká sa vyrábajú z látok rastlinnej, minerálnej a živočíšnej ríše. Sú pripravované špeciálnou metódou potencovania a dynamizácie, vďaka ktorej sú účinnejšie než pôvodné látky. Spôsobujú trvalé vyliečenie zvnútra aktivovaním vlastných regulačných mechanizmov organizmu. 

homeopatika
  • check
    Nemajú nežiadúce účinky
  • check
    Nezasahujú do konvenčnej liečby
  • check
    Nespôsobujú závislosť na užívaní

Homeopat podrobne skúma prejavy mysle a tela, aby čím presnejšie vybral homeopatikum, ktoré pomôže prirodzeným regulačným mechanizmom organizmu nájsť stratenú rovnováhu. Počas konzultácie sa zaujíma o životný príbeh klienta, o jeho problémy, potreby a vnímanie choroby. Správne zvolený homeopatický liek môže významne napomôcť v dosiahnutí osobnostnej integrácie, ktorá zlepší kvalitu života a zdravia človeka.