Medzinárodný kongres naturopatie a fytoterapie

V Lisabone sa bude v dňoch 17. - 18.marca 2018 konať medzinárodný kongres naturopatie a fytoterapie zameraný na tému obezita a cukrovka. Zastupovať nás na ňom bude tajomníčka Slovenskej naturopatickej únie Oľga Kancírová, ktorá predstaví homeopatiu na Slovensku a homeopatickú liečbu cukrovky na prípade z vlastnej praxe.

Kongres naturopatie marec 2018

Leave a Comment: