Členstvo

Slovenská naturopatická únia je pridruženým členom Svetovej naturopatickej federácie.           

Výhody pridružených členov

  • Príležitosť zúčastňovať sa na každoročných všeobecných zhromaždeniach WNF a zúčastňovať sa na plánovaných zasadnutiach WNF.
  • Príležitosť zúčastniť sa na výboroch WNF.
  • Pravidelne byť informovaný o aktivitách WNF a o naturopatických  príležitostiach na celom svete.
  • Schopnosť organizovať konferencie (ktoré sú otvorené väčšej naturopatickej komunite) a budú zverejnené na webovej stránke WNF.
  • Schopnosť poskytovať spätnú väzbu pre WNF aj o dokumentoch o postojoch.
  • Podporovanie rastu a rozvoja naturálnych terapií na celom svete.
  • Príležitosť pre medzinárodnú spoluprácu s inými naturopatickými organizáciami.